WWF Magyarország

The WWF is run at a local level by the following offices...

 

Projektjeink

LIFE LOGOS 4 WATERS

A 2021 októberében elindult, négyéves LIFE LOGOS 4 WATERS projekt az önkormányzatok és a vízgyűjtő szintű együttműködések szerepére fókuszál a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. A projekt a LIFE-MICACC projektnek nem közvetlen folytatásaként, de az ott kialakult tapasztalatokra és partnerségekre építve valósul meg.

Tovább »

lifelineMDD

A lifelineMDD projekt keretében 2020 júliusa óta természetvédelmi intézmények, vízügyi kezelők, kutatóintézetek és civil szervezetek dolgoznak azon, hogy javuljon a Mura, Dráva és Duna folyók és azok környezetének természeti állapota és egyre több lehetőség adódjon az ehhez szükséges együttműködésekre.

Tovább »

 

LIFE BIO-BALANCE

Az EU LIFE Éghajlatpolitikai kormányzás és tájékoztatás programja által finanszírozott " Balancing solid biomass for climate neutrality in CEE countries" (LIFE BIO-BALANCE) átfogó célja, hogy támogassa az EU tagállamait az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és rugalmas gazdaságra való áttérésben azáltal, hogy helyi és nemzeti szinten is biztosítja a szilárd biomassza fenntartható előállítását és energetikai felhasználását.

Tovább »

Falka Napok

2021-ben a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával, hagyományteremtő szándékkal megvalósuló Falka Napok célja, hogy megismertesse a nagyragadozókat és élőhelyeiket a lakossággal, valamint jó gyakorlatokat mutasson be az együttélésre. 

Tovább »

 

CEESEU

A WWF Magyarország egyik fontos célja segíteni a közép- és kelet-európai térség településeit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és a klímabarát működés megvalósításában. A CEESEU (Közép- és Kelet-Európai Fenntartható Energia Hálózat ) projektben két vidéki város példáján keresztül mutatjuk be a teljes folyamatot a klímastratégia elkészítésétől a megvalósításhoz szükséges források megszerzésén át az elért eredmények értékeléséig.

Tovább »

BIOSCREEN CEE

A „Biomass Sustainability Criteria for Renewable Energy in CEE” (BIOSCREEN CEE, magyar fordítása „Biomassza fenntarthatósági kritériumok a megújuló energiaforrásokért Kelet-Közép Európában”) c. projekt a szilárd biomassza fenntarthatósági kérdéseit vizsgálja három országban: Bulgáriában, Magyarországon és Romániában.

Tovább »

 

LIFE SWiPE (2020-2023)

A SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe) LIFE projekt célja, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés javításával és a sikeresen felderített ügyek számának növelésével eltántorítsa a potenciális bűnelkövetőket, és ezzel hosszútávon csökkentse a védett fajok ellen elkövetett bűncselekményeket.

Tovább »

CLIMAFORCEE LIFE

Közép- és Kelet-Európa erdei fontos természeti erőforrások. Jelentőségük a közeljövőben tovább nő majd, nem csak a faanyag iránti növekvő igények (energiatermelés, bioműanyagok stb.), hanem az általuk nyújtott egyre népszerűbb egészségügyi és közjóléti szolgáltatások miatt is. Az erdők azon képességét, hogy mindezen szolgáltatásokat biztosítsák, a klímaváltozás fenyegeti. A jelenleg alkalmazott erdőkezelési eljárásoknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, választ kell adniuk annak negatív hatásaira (mint például a szárazság, növekvő vízveszteség, talajerózió stb.) és hozzá kell járulniuk az erdők ellenálló képességének javításához.

Tovább »

 

WISEDRAVALIFE

Eszményképünk az újra szabadon áramló folyó, és az általa táplált életközösségek változatos
rendszere a Dráva közös, több mint 200 km hosszú horvát-magyar szakaszán. Más nagy folyóinkkal
összehasonlítva, ez a folyószakasz még kevésbé szabályozott, magán viseli a természetesen áramló
folyók egyes vonásait, ezért nagyon alkalmas a helyreállításra.

Tovább »

LIFE4Oak Forests

A projekt célja az intenzív emberi használat következtében lecsökkent biodiverzitású tölgyes erdők regenerációjának elősegítése, valamint a változatos erdőszerkezet, az őshonos fafajösszetétel, és a mikroélőhelyek helyreállítása.

Tovább »

 

 

1 2 3